Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig" eller "du kan aldrig ha för många kameror".

Himmelsberga julmarknad - ett litet bildpotpurri.