Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig" eller "du kan aldrig ha för många kameror".

En tidig morgonpromenad i Kalmar 20181202.