Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig" eller "du kan aldrig ha för många kameror".

Lite blandat från Kalmar. Olika årstider, olika tider på dygnet.