Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig"

Någon närmare förklaring eller beskrivning tror jag inte är nödvändig, bilderna talar för sig själv.