Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig" eller "du kan aldrig ha för många kameror".

Karlstad 12-13 oktober 2017, det blev en lyckad utflykt.