Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig" plus ett öppet sinne!

Ödehus i Mittlandsskogen på Öland - senaste hyresgästen flyttade ut på 1940-talet.