Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig" eller "du kan aldrig ha för många kameror".

Ödehus i Mittlandsskogen på Öland - senaste hyresgästen flyttade ut på 1940-talet.