Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig" plus ett öppet sinne!

En vacker eftermiddag på östra Öland den 8 december 2017.